RSP Zagroda

Historia

Założycielem i pierwszym Prezesem Spółdzielni został Pan Stanisław Nej. Spółdzielnia powstała 25 maja 1957 r. i zrzeszała początkowo 6 członków. Początki RSP w Zagrodzie były skromne - areał gruntów wynosił 24 ha, z czego 4 ha to grunty własne, a 20 ha otrzymano z PFZ. Największy rozwój Spółdzielni nastąpił za prezesury Pana Mariana Rycaka, który funkcję tą pełnił od 1966 do 1993r. 

W okresie tym wybudowano miedzy innymi: chlewnie, obory, magazyny zbożowe, stacje paliw, budynek warsztatowy, budynek mieszkalny, suszarnie pasz , rzeźnię z masarnię, oczyszczalnie ścieków , budynek administracyjno - biurowy oraz 3 bloki mieszkalne dla członkow Spółdzielni i ich rodzin.

Obecnie Spółdzielnia prowadzi dzialalność na terenie 3 gmin tj.: Siennica Różana, Krasnystaw i Kraśniczyn.Zatrudnia 125 pracowników i zrzesza 85 członków.

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna 
w Zagrodzie posiada 1073 ha gruntów

839ha

GRUNTÓW ORNYCH

71ha

ŁĄKI I PASTWISKA

76ha

STAWY RYBNE