RSP Zagroda

Zarząd RSP Zagroda

mgr inż. Adam Bojarski 

Prezes Zarządu

mgr inż. Zuzanna Pucek

Wiceprezes Zarządu

Janusz Żebrowski

Członek Zarządu

Rada Nadzorcza RSP Zagroda

Regina Zajączkowska 

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Tadeusz Sobolewski

Członek Rady

Mariusz Rozwałko

Członek Rady

Robert Szornal

Członek Rady

Ryszard Dębski

Członek Rady

RSP Zagroda

Zagroda 135
22-304  Siennica Różana

Tel:   (082) 575 72 93
         (082) 575 72 34
FAX: (082) 575 72 74

E-mail: biuro@rsp-zagroda.pl