RSP Zagroda

Zarząd RSP Zagroda

Adam Bojarski 

Prezes Zarządu

Janusz Żebrowski

Wiceprezes Zarządu

Anna Danieluk

Członek Zarządu

Rada Nadzorcza RSP Zagroda

Monika Daniluk

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

 Małgorzata Orzechowska

Członek Rady

Bogusław Małan

Członek Rady

Ryszard Dąbski

Członek Rady

Bogdan Dubaj

Członek Rady

RSP Zagroda

Zagroda 135
22-304  Siennica Różana

Tel:   (082) 575 72 93
         (082) 575 72 34
FAX: (082) 575 72 74

E-mail: ​​rspzagroda@op.pl